VPS

VPS L

مساحة 1000 جيجا
رامات 14 جيجا
بروسيسور 4
ترافيك غير محدود

VPS XL

مساحة 2000 جيجا
رامات 30 جيجا
بروسيسور 6
ترافيك غير محدود